RT80307
MEDIDAS EXTERIORES
575mm
OUTRAS MEDIDAS
MC45 - MC55